Галерия Guardian ShowerGuard®

към продукт Guardian ShowerGuard®
1. Стъклото, което не задържа капките
2. Незащитено стъкло/ Защитено стъкло ShowerGuard
3. Без ShowerGuard/ Със ShowerGuard