Кристално стъкло UltraClearTM

Кристално стъкло UltraClearTM


Кристално стъкло UltraClearTM

Когато истинския цвят и яснота са от най –голямо значение  UltraClear е правилният избор. Това стъкло може да се използва почти навсякъде, където флоатно стъкло може да се използва. Но вместо зелена сянка, имате невероятна яснота и ледено син ръб. Когато UltraClear се комбинира с повечето декоративни процеси, резултатите са по-верни и по-живи.

Кристално стъкло UltraClearTM цветове

  Кристално стъкло UltraClearTM галерия

1.
2. Помещение с UltraClear стъкло
3. Помещение с UltraClear стъкло
4.